Love og bekendtgørelser

Opdateret  d. 28. maj 2020 af Eva Hansen, juridisk konsulent, i samarbejde med ALFs bestyrelse.
Hvis du oplever ændringer i love og bekendtgørelser, politiske beslutninger eller andet, der kan have betydning for udførslen af den (audio-)logopædiske profession er du meget velkommen til at gøre ALF opmærksom på dette, ved at skrive til webmaster på webmaster@alf.dk eller formanden på formand@alf.dk.