Love og bekendtgørelser

Hvis du oplever ændringer i love og bekendtgørelser, politiske beslutninger eller andet, der kan have betydning for udførslen af den (audio-)logopædiske profession er du meget velkommen til at gøre ALF opmærksom på dette, ved at skrive til webmaster på webmaster@alf.dk