Samtalestøtteteknikker (SCA) til pårørende: en ny vej til rehabiliteringsmålet

kr. 50,00

Beskrivelse af baggrund og erfaringer fra et udviklingsarbejde omkring formidling af SCA til pårørende til mennesker med afasi.

I foråret 2015 mødtes 34 logopæder fra 19 af landets kommunikationscentre og neurologiske hospitals- og genoptræningsafdelinger til en workshop arrangeret af Center for Hjerneskade og Glostrup Hospital. Målet var at finde nye veje til at opfylde rehabiliteringsmålene for mennesker ramt af afasi ved at udveksle, udvikle og afprøve idéer til, hvordan der kan arbejdes med at gøre kommunikationen i hjemmet tilgængelig og ad denne vej reducere de kommunikative barrierer for personen med afasi.

Artiklen er skrevet af Trine Thyrsted Klinkby, og er udgivet i 2015.

Kategorier: Afasi, Artikel, Voksne