ALF Konferencen 2023, Nyborg Strand

ALF fylder 100 år!

Kom og vær med når vi d. 27. – 29. marts fejrer ALF, som vi med stolthed kan sige, er verdens ældste logopædiske forening.
Vi fejrer jubilæet med et fagligt overflødighedshorn garneret med fest & farver.

Der er tre søjler på konferencen: to søjler inden for børne/unge området samt en søjle indenfor voksenområdet – se nederst på siden – eller du kan læse mere om de enkelte præsentationer i Program med abstract 2023 – eller få et hurtigt overblik i Kort program 2023 længere nede.

Tilmelding

Så er der åbent for tilmeldingen til ALF Konferencen på Nyborg Strand:
Tilmeldingen lukker d. 27. februar 2023!

Prisliste 2023

Tilmelding for deltagere

Tilmelding for udstillere

Program

Så er programmerne til ALF Konferencen 2023 klar til jer:

Kort program 2023

Program med abstract 2023

De tre søjler

Høresøjlen

Vi gør status på børneaudiologien – hvad ved vi om APD og hyperacusis? Hvordan undersøger vi bedst børns funktionelle hørelse og indretter læringsmiljøet omkring børnene? Og ikke mindst retter vi fokus mod fremtidens børneaudiologi ved at dykke ned i den nyeste forskning i Danmark inden for området.

Voksensøjlen

Iben Christensen og Jytte Isaksen vil arrangere et heldagsoplæg omkring samtalepartnertræning (CPT) i et dansk forskningsperspektiv. Det vil blive en dag hvor dansk forskning præsenteres, som omfatter forskellige patientgrupper.Lyn Turkstra vil komme på besøg fra Canada, og fortælle om mTBI (mild traumatic brain injury) med fokus på de kommunikative aspekter af vanskelighederne samt evidensbaseret tilgang til udredning og intervention.Derudover vil den nyudviklede og veldokumenterede behandling fra UK – LUNA (linguistic underpinning of narratives in aphasia) blive præsenteret af Lucy Dipper og Madeline Cruice, City Univ. London

Børnesøjlen

Børnesøjlen vil i år have fokus på intervention inden for flere børnelogopædiske områder. Der vil være oplæg på dansk og engelsk.

Edwin Maas vil mandag præsentere helt ny forskning om effekten af intervention inden for verbal dyspraksi.

Tirsdag afholder Victoria Joffe en heldagsworkshop om DLD hos ældre skolebørn, unge og voksne. Der vil både blive sat fokus på identifikation, udredning og intervention. Der vil være mulighed for at dele egne erfaringer fra praksis og diskutere implikationerne af den nye viden.

Onsdag vil de dygtige danske logopæder Pernille Hartmann Pedersen og Maria Grundtvig sammen holde et oplæg om udvælgelse mållyde til børn med fonologiske vanskeligheder ud fra kompleksitetstilgangen og hvordan metoden Multiple Oppositions Intervention (MOI) kan implementeres. Der vil være teori krydret med praksiseksempler.

De efterfølgende år afholdes ALF konferencen, Nyborg Strand følgende dage:

2023: Mandag d. 27. – onsdag d. 29. marts 2023. ALFs 100 års jubilæum

2024: Mandag d. 18. – tirsdag d. 19. marts 2024.

2025: Mandag d. 24. – tirsdag d. 25. marts 2025.

2026: Mandag d. 23. – tirsdag d. 24. marts 2026.

2027: Mandag d. 15. – tirsdag d. 16. marts 2027.