ALF Konferencen, Nyborg Strand

Audiologopædisk Forenings konference afholdes på Hotel Nyborg Strand – Østerøvej 2 – 5800 Nyborg mandag d. 27. marts 2023 til og med onsdag d. 29. marts 2023.

Tilmelding

Så er der åbent for tilmeldingen til ALF Konferencen på Nyborg Strand:
Tilmeldingen lukker d. 27. februar 2023!

Tilmelding for deltagere

Tilmelding for udstillere

Program

Så er programmerne til ALF Konferencen 2023 klar til jer:

Kort program 2023

Program med abstract 2023

Teaser

Da ALF Konferencen på Nyborg Strand 2023 bliver vores 100 års jubilæum, har vi mange spændende ting på programmet! Her ser du indledende beskrivelser af vores kommende tre søjler:

Høresøjlen:

Vi gør status på børneaudiologien – hvad ved vi om APD og hyperacusis? Hvordan undersøger vi bedst børns funktionelle hørelse og indretter læringsmiljøet omkring børnene? Og ikke mindst retter vi fokus mod fremtidens børneaudiologi ved at dykke ned i den nyeste forskning i Danmark inden for området.

Voksensøjlen

Iben Christensen og Jytte Isaksen vil arrangere et heldagsoplæg omkring samtalepartnertræning (CPT) i et dansk forskningsperspektiv. Det vil blive en dag hvor dansk forskning præsenteres, som omfatter forskellige patientgrupper.Lyn Turkstra vil komme på besøg fra Canada, og fortælle om mTBI (mild traumatic brain injury) med fokus på de kommunikative aspekter af vanskelighederne samt evidensbaseret tilgang til udredning og intervention.Derudover vil den nyudviklede og veldokumenterede behandling fra UK – LUNA (linguistic underpinning of narratives in aphasia) blive præsenteret af Lucy Dipper og Madeline Cruice, City Univ. London

Børnesøjlen

Børnesøjlen vil i år have særligt fokus på intervention inden for verbal dyspraksi, DLD og børn med fonologiske vanskeligheder herunder en workshop en af dagene kun om skolebørn og DLD. Der vil være oplæg på dansk og engelsk.

De efterfølgende år afholdes ALF konferencen, Nyborg Strand følgende dage:

2023: Mandag d. 27. – onsdag d. 29. marts 2023. ALFs 100 års jubilæum

2024: Mandag d. 18. – tirsdag d. 19. marts 2024.

2025: Mandag d. 24. – tirsdag d. 25. marts 2025.

2026: Mandag d. 23. – tirsdag d. 24. marts 2026.

2027: Mandag d. 15. – tirsdag d. 16. marts 2027.