Kursus i TOSH© Testning og intervention for sprogligt højtfungerende -hvordan og hvorfor? 

Dato: 08/03/2023 - Ansøgningsfrist: 08/03/2023

Pris: 1990 DKK

Hvem kan testes med TOSH©?

Personer med diskret til let afasi i kombination med et præmorbidt højt sprogligt niveau kan opleve, at deres sproglige vanskeligheder har negativ indvirkning på deres identitetsopfattelse, sociale liv og ikke mindst tilbagevenden til job. Måske er det et job, der fordrer stor sproglig fleksibilitet og kompleksitet samt højt tempo, og som dårligt kan bestrides med et ringere sprogligt niveau end før skaden.

Det giver derfor mening at afdække disse sproglige udfordringer hos den ramte ved brug af TOSH©, og ikke mindst tilbyde logopædisk intervention, så sproget kan komme op på et tilfredsstillende niveau igen. TOSH© er netop udviklet med henblik på testning og diagnosticering af ordmobiliseringsvanskeligheder/ordfindingsbesvær hos personer, som er sprogligt højtfungerende, og som efter erhvervet hjerneskade rammes af diskret til let afasi.

Kursets målgruppe

Kurset henvender sig primært til både logopæder og psykologer inden for afasiområdet.

Indholdet af TOSH©-kurset

På TOSH©-kurset vil du få en teoretisk og praktisk indføring i principperne bag TOSH© og en instruktion i brugen af testen samt aktuel viden om diskret og let afasi. Herudover vil du bl.a. ud fra konkrete cases fra klinikken blive præsenteret for forskellige interventionsformer og tilgange hvad angår denne gruppe af afasiramte; herunder forslag til terapeutisk tilgang med fokus på den ramtes identitetsopfattelse og livskvalitet i kombination med denne type af sproglig forstyrrelse.

På kurset lægger vi i øvrigt op til en faglig drøftelse af logopædens udfordringer i arbejdet med denne gruppe af ramte.

Testmateriale
Du har mulighed for at tilkøbe TOSH© i forbindelse med kursusdeltagelsen og få testen udleveret på selve kursusdagen. Testmaterialet koster 2.000 kr. og kan bestilles på kontakt@cfh.ku.dk.

Du er naturligvis også velkommen til at deltage i kurset uden tilkøb af testen. Testen kan efterfølgende bestilles på kontakt@cfh.ku.dk.

Varighed
Kurset varer 6 timer inkl. små pauser og frokostpause.

Underviser Ina Merete Schmidt, cand. mag. i Audiologopædi, har siden 2007 arbejdet inden for specialiseret og helhedsorienteret hjerneskade-rehabilitering på Center for Hjerneskade. I klinikken har hun bl.a. specialiseret sig inden for testning og intervention af voksne med erhvervet hjerneskade og ordmobiliseringsvanskeligheder i øvre randområder af sproget.

Kursusdage
Onsdag d. 8. marts 2023 kl. 10-16

Tilmeldingsfrist
08-03-23

Mødested
Auditoriet Center for Hjerneskade Amagerfælledvej 56A 2300 København S Der er morgenkaffe og croissanter fra kl. 9.30-10

Forplejning
Ja

Pris
1990 kr.