Temaforløb om organisering af undervisning for elever med sprogforståelsesvanskeligheder

Dato: 01/12/2022

Ved hjælp af faglige oplæg og samtaleværktøjer bliver deltagerne klædt på til at kortlægge, drøfte og ideudvikle deres skoles indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder i indskolingen. Temaforløbet henvender sig til indskolingsteams af pædagogiske ledere, lærere, børnehaveklasseledere, skolepædagoger, vejledere og andre ressourcepersoner, fx logopæder.   Temaforløbet er gratis.   Temaforløbet er virtuelt og ligger disse dage:

  • Torsdag den 1. december kl. 14:30-16:00
  • Fredag den 9. december kl. 14:30-16:00
  • Torsdag den 15. december kl. 14:30-16:00