Temaforløb om sprogforståelsesvanskeligheder

Dato: 01/12/2022

Temaforløbet henvender sig til indskolingsteams af pædagogiske ledere, lærere, børnehaveklasseledere, skolepædagoger, vejledere og andre ressourcepersoner. Ved hjælp af faglige oplæg og samtaleværktøjer bliver deltagerne klædt på til at kortlægge, drøfte og ideudvikle deres skoles indsatser for elever med sprogforståelsesvanskeligheder i indskolingen.   Datoer Torsdag den 1. december kl. 14:30-16:00 Fredag den 9. december kl. 14:30-16:00 Torsdag den 15. december kl. 14:30-16:00 Det er et samlet temaforløb med tre temaeftermiddage.   Tilmelding En skole skal tilmelde sig som én deltager og får dermed ét login til det virtuelle temaforløb. Deltagere fra en skole deltager ved at sætte sig sammen i et lokale med stor skærm med ét login og følger de tre temaeftermiddage sammen, reflekterer sammen og laver øvelser sammen.