Bestyrelsen

Formand
Jakob Stenz
formand@alf.dk
 
Næstformand og tovholder for de regionale kurser
Sahra Mengal
Andet: CPLOL-repræsentant
naestformand@alf.dk
 
Formand for kursusudvalget
Jette Flattum
Andet: Tovholder for det Nordiske samarbejde
kursus@alf.dk
 
Kasserer
Karina Thomsen Grønnemose
kasserer@alf.dk
 
Sekretær
Birthe Wittelhoff Madsen
Andet: Medlem af redaktionen Tidsskriftet ALT
birthe@alf.dk
 
Ansvarlig for medlems- og administrationssystemet
Trine Marie Hansen
administrator@alf.dk
 
Bestyrelsesmedlem
Anne Haven Albertsen
anne@alf.dk
 
1. suppleant og Webmaster
Birgitte Albæk Henriksen
webmaster@alf.dk 
 
2. suppleant
Iben Ironman Nielsen
iben@alf.dk