Henvendelser til ALF

ALF modtager fra tid til anden henvendelser af forskellig art. I det omfang de er relevante for foreningens arbejde, lægges de op på denne side.

2023

Henvendelse og svar fra Diagnoseudvalget om DLD.

I forbindelse med etableringen af et nyt videncenter: Det Nationale Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder (NVOL), der blev andet skal sætte fokus på DLD (Developmental Language Disorder) blev ALF før sommerferien inviteret med i en brainstormsgruppe.

Gruppen ledes af specialkonsulent Anne-Mette Veber Nielsen og derudover deltager Rikke Vang Christensen, Minna Nørgaard Bruun, Trine Nobelius, Katrine Klim Jakobsen og Stine Fuglsang Engmose.

Gruppens opgave har været at brainstorme omkring hvilken viden om DLD, der skal formidles og til hvilke målgrupper (fagpersoner i grundskolen, logopæder, forældre).

På det første møde drøftede vi blandt andet, at vores indtryk var, at flere (audio)logopæder var usikre på om DLD var en diagnose, som skulle stilles i psykiatrisk regi. Dette kan være en uheldig opfattelse, da det kan blokere for, at logopæder formidler viden om og bruger termen DLD.

Derfor skrev ALF i august (med NVOL som medunderskriver) til Diagnoseudvalget inden for Dansk Psykiatrisk Selskab. Dette brev og svaret fra Diagnoseudvalget kan ses nedenunder.

Vi vil dog gerne fremhæve følgende punkter fra svaret fra Diagnoseudvalget:

  • Diagnoseudvalget slår fast at specifikke sproglige udviklingsforstyrrelser ikke ses selvstændigt i psykiatrien, da de nødvendige undersøgelses og behandlingsmuligheder ikke finder der.
  • Diagnoseudvalget ser ikke noget til hinder for at (audio)logopæder diagnosticerer tilstanden og formidler viden til forældre eller andre fagpersoner om barnets sproglige vanskeligheder
  • Der skal dog være en opmærksomhed på at sproglige vanskeligheder ofte ses ved neuropsykiatrisk udviklingsforstyrrelse, så dette skal altid overvejes som årsag.

Vi håber, at vi med dette svar kan give logopæder mere vished, når det omhandler brugen af termen DLD i praksis.

Henvendelse til Diagnoseudvalget

2023 01 24 Besvarelse Audiologopædisk Forening

2014

Høringssvar Audiologopædisk Forening har modtaget Sundhedsstyrelsens udkast til ”Faglige visitationsretningslinjer – genoptræning og rehabilitering til voksne henholdsvis børn og unge med erhvervet hjerneskade” og har i samråd med professionelle medlemmer udarbejdet et innovativt og spændende høringssvar.

Du kan læse hele høringssvaret her.