Afasiundervisning i logopædisk praksis

0,00 DKK

I det følgende præsenteres de overordnede resultater fra et bachelorprojekt i logopædi ved Syddansk Universitet med titlen »En kvalitativ interviewundersøgelse af afasiundervisningen i den logopædiske praksis«. Formålet med undersøgelsen var at få indblik i, hvilke overvejelser logopæder gør sig i forhold til planlægningen af eneundervisning for klienter med afasi i ambulante forløb. Desuden var ønsket at undersøge, om og hvordan logopædernes overvejelser relaterede sig til begrebet evidensbaseret praksis (EBP). Der er derfor foretaget en litteratursøgning med henblik på at klarlægge, hvad det vil sige at arbejde evidensbaseret inden for logopædien. Derudover er resultaterne fremkommet gennem kvalitative forskningsinterviews med tre danske logopæder.

Artiklen er skrevet af Maja Højbjerg Horn og er udgivet i 2014.

Kategorier: Audiologi, Praksisfortællinger og -inspiration