APD er en audiologisk diagnose

0,00 DKK

Auditory Processing Disorder (APD) har været en anerkendt audiologisk diagnose siden juni 2006.

APD-gruppen består af 12 medlemmer, som har til formål at sikre udbredelse og kendskab til den diagnostiske del samt behandlingsdelen i forbindelse med diagnosen APD. Gruppen er sammensat både af læger, teknikere, audiologopæder som arbejder på audiologiske afdelinger og kommunale tale/hørepædagoger.

Der er udarbejdet korte kliniske retningslinjer, som netop ligger til godkendelse i sundhedsstyrelsen. Næste skridt for den danske APD-gruppe er at kigge på retningslinjer i forhold til behandlingsdelen.

Artiklen er skrevet af logopæd Dorthe Mølgaard og logopæd Anni Mackenhauer, og er udgivet i 2014.

Kategorier: Audiologi, Praksisfortællinger og -inspiration