Danske audiologer i Malawi, the warm heart of Africa

50,00 DKK

Skrevet af audiologopæder Rie Luxhøj og Signe Sparre Hansen i juli 2018.

For fem år siden startede Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) et projekt med det formål at udveksle viden om audiologi, høreudfordringer og intervention mellem Malawi og Norge. På dette projekt har vi fået chancen for at arbejde som audiologer i Malawi, hvor vi bl.a. er med til at drive en audiologisk klinik, udføre hørescreeninger og udbrede basal viden om høreproblemer i landsbyer. Vi underviser desuden speciallærerstuderende og speciallærere i audiologi. Malawi har 19 millioner indbyggere, men kun fire audiologer, hvoraf vi er to af dem. Derfor udbreder vi vores viden om audiologien til så mange som muligt og forsøger at klæde vores lokale kollegaer på, så de på sigt selv kan screene både børn og voksne for høretab og mulige øreinfektioner, når projektet når sin ende. Denne artikel handler om vores arbejdsopgaver i Malawi, om vores motivation for at arbejde med personer med høretab i et af verdens fattigste lande og de udfordringer der følger med.

Kategorier: Praksisfortællinger og -inspiration, Udlandsrejser og praktikophold