DLD – udviklingsmæssige sprogforstyrrelser

0,00 DKK

Skrevet af audiologopæd Rikke Vang Christensen i februar 2018.

Efter flere års debat om betegnelsen for børns udviklingsbetingede sprogindlæringsvanskeligheder landede et ekspertpanel i 2017 på betegnelsen developmental language disorder, altså udviklingsmæssig sprogforstyrrelse eller DLD som erstatningen for den omdiskuterede SLI-betegnelse. Forhåbentlig vil vi også i Danmark tage DLD til os som vores fælles betegnelse for børnene med den hyppige forstyrrelse, der er stort set ukendt uden for fagkredse.

Kategorier: DLD, Sprogtilegnelse og -vanskeligheder