Europæisk Laryngologisk Selskabs 12. kongres

0,00 DKK

Skrevet af Trine Printz i september 2018.

London var i dagene 16. – 19. maj 2018 vært for Europæisk Laryngologisk Selskabs (ELS) 12. kongres. Her udbreder Øre-næse-halslæger/-kirurger, logopæder og andre faggrupper forskningsresultater og projekter inden for foniatrien og laryngologien. Kongressen er primært sammensat af oplæg, rundbordsdebatter, posters og små praksisrelaterede workshops.

De seneste to år har specielt rundbordsdebatterne, som begynder med oplæg af inviterede talere, fået mere plads, hvilket giver mere tid til fordybelse og diskussion af de debatterede emner. Europæisk Laryngologisk Selskab udgiver i øvrigt tidsskriftet European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck (EAORL).

Artiklen her beskriver nogle af pointerne fra udvalgte sessioner. Beskrivelserne er blevet til ud fra egne noter fra kongressen, og der tages derfor højde for misforståelser af faglig eller sproglig karakter.

Kategorier: Konferencer, Stemmer