I hvilket annet fag tar man mesterbrev uten å ha grunnutdannelse?

50,00 DKK

Som overskriften viser, ønsker jeg å ta opp to ting i denne artikkelen, fordi de hører sammen. Den ene er kvaliteten på, og organiseringen av utdannelsen innen fagområdet logopedi/audiopedagogikk i Norge, og det faktum at vi per i dag ikke har noen grunnutdannelse verken i logopedi eller audiopedagogikk. Studiene er lagt i sin helhet til mastergrads nivå, og studentene får på ingen måte kom pensert for sin manglende grunnutdannelse med denne ordningen.

Artiklen er skrevet af Ingebjørg Skaug, og er udgivet i 2021.

Kategorier: Praksisfortællinger og -inspiration