LæseLeg

50,00 DKK

– et evidensbasereret dansk pædagogisk redskab, der støtter børnehavebørns kommunikative færdigheder indenfor et inkluderende fællesskab.

I 2012 introducerede Mary Fonden et nyt dansk pædagogisk-didaktisk redskab til at fremme den kommunikative udvikling, de sociale færdigheder og inklusion hos danske børnehavebørn. Redskabet hedder LæseLeg og er nu implementeret i mere end 500 danske børnehaver samtidig med, at programmet nu er blevet evidensbaseret på et dansk sample under projektets pilotfase. Nærværende artikel har til formål at præsentere det teoretiske og praktiske grundlag for LæseLeg samt nogle af de foreløbige resultater fra følgeforskningen af LæseLeg.

Artiklen er skrevet af Kristine Jensen De Lopez, og er udgivet i 2014.

Kategorier: Projekter