Når logopædien er på besøg på arbejdspladsen

50,00 DKK

Vi står i velfærdssamfundet over for nogle nye krav om at inddrage borgeren i egen behandling. Det nye paradigme implicerer, at vi skal gå væk fra ekspertrollen og fungere som samtalepartner. Dette indebærer samtidigt en genfortolkning af logopædrollen og nye arbejdsmåder. Derfor er der behov for, at vi som logopæder udvikler kompetencer i forhold til at gå i dialog med borgeren og sætter problemet ind i en kontekst. Det er min opfattelse, at vi mangler viden om, hvordan vi kan indgå i denne type samtaler. Denne artikel handler om, hvordan vi kan forstå vores rolle som logopæder og positionere os på en måde, hvor vi indgår i en samskabende og kooperativ proces med borgeren.

Artiklen er skrevet af Helene Callison, og er udgivet i 2020.

Kategorier: Praksisfortællinger og -inspiration, Voksne