Pædagogers perspektiver på logopædisk konsultativ tilgang

50,00 DKK

Denne artikel tager udgangspunkt i vores specialeprojekt ved Audiologopædiuddannelsen ved Syddansk Universitet fra juli 2020, hvilket havde til formål at undersøge, hvilke perspektiver pædagoger har på logopædisk konsultativ tilgang, og hvordan pædagogernes perspektiver udmønter sig i deres daglige praksis i danske børnehaver. Vi vil i denne artikel redegøre for aktualiteten for undersøgelsen og metoden bag, fremlægge fundene fra vores fænomenologiske og etnografiske undersøgelse samt afslutningsvist præsentere diskussionspunkter fra specialeprojektet.

Denne artikel er skrevet af Nina Panduro Laren og Sabine Hedemann Jensen, og er udgiver i 2021.

Kategorier: Forskning og undersøgelser