Redskaber i udredning og vurdering af afasi: Strømninger i tiden og behov for fælles fodslag

50,00 DKK

Inden for udredning og vurdering af afasi ses der for tiden to tilsyneladende modsatrettede strømninger. Blandt andet kan der i seneste version af Danske Tale-, Høre-, Synsinstitutioners (DTHS) Vejledning i udredning af afasi (DTHS, 2016) ses et ønske om større harmonisering i de test- og vurderingsredskaber, som anvendes. Samtidig med at det anbefales, at der i vurderinger af afasien tages højde for individuelle forskelle mellem borgere og deres oplevelser af afasien. Denne artikel vil beskrive nogle af de tiltag og strømninger, der er observeret i de seneste år inden for udredning og vurdering af afasi nationalt såvel som internationalt, som peger hen mod mere ensartede procedurer såvel som plads til større individualitet og borgerinddragelse.

Artiklen er skrevet af Jytte Kjærgaard Isaksen og Lise Randrup Jensen, og er udgivet i 2017.

Kategorier: Afasi, Materialer