Udbytte af samtalepartnertræning: Hvilke redskaber er relevante, hvad har vi og hvad mangler vi?

50,00 DKK

Samtalepartnertræning er kommet i fokus i de seneste år både inden for praksis og forskning på afasiområdet. Der er imidlertid mangel på etablerede, velafprøvede redskaber, som er relevante for at vurdere udbytte af denne type intervention. Både i forskning og praksis ser man mange forskellige redskaber taget i anvendelse, som er udviklet til andre formål. I denne artikel følger vi op på en artikel om Redskaber i udredning og vurdering af afasi i forrige nummer Dansk Audiologopædi og beskriver nogle forhold ved samtalepartnertræning, som komplicerer vurderingen af udbytte ved denne interventionsform.

Artiklen er skrevet af Jytte Kjær Isaksen og Lise Randrup Jensen, og er udgivet i 2017.

Kategorier: Afasi, Forskning og undersøgelser, Praksisfortællinger og -inspiration