Udviklingsmæssig sprogforstyrrelse og logopædisk indsats – en praksisfortælling

50,00 DKK

Artiklen er skrevet af logopæd Line Kiilerich Madsen og logopæd Charlotte Blaabjerg fra Viborg kommune i august 2022.

Denne artikel argumenterer for specialiserede indsatser i forhold til børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser. Indsatser, hvor en logopæd, udover en udredende og konsultativ del, også arbej-der direkte med barnets sprogtilegnelse og samtidig har fokus på barnets læreproces og støttebehov. Argumentationen er baseret på forskning (Ebbels m.fl., 2019, Vang, 2021) og understøttet af vores praksiserfaringer.

Kategorier: Praksisfortællinger og -inspiration, Sprogtilegnelse og -vanskeligheder