Anbefalinger det europæiske kommission vedr. logopædisk arbejde på tværs af grænser

Kære logopæder

Gennem CPLOL, som ALF er medlem af, har vi modtaget følgende dokument fra den europæiske kommission, vedr. det logopædiske arbejde på tværs af grænser.

Vi ser en nu hverdag i møde, og derfor kan anbefalingerne være ganske relevant, også for logopæder, der “kun” arbejder i Danmark.

Læs dokumentet her: “Guidance on free movement of health professionals and minimum harmonisation of training in relation to COVID-19 emergency measures – recommendations regarding
Directive 2005/36/EC”

På vegne af ALF
Webmasteren