Tusind tak for al jeres deltagelse ved
ALF Konferencen 2024

D. 18. og 19. marts på Nyborg Strand

 

——————————————————————————–

Du kan se alle materialer og programmer fra dagene her.

——————————————————————————–

 

Uden kontekst har ord og handlinger ingen mening overhovedet.
(Gregory Bateson)

Udredning er en vigtig del af det audiologopædiske arbejde, hvad enten det drejer sig om børn, unge eller voksne. Udredning i sig selv gør dog ingen forandring: omgivelserne skal også forandre sig. Det gør kompleksiteten i vores arbejde større, men også mere spændende og meningsfuldt.
ALF Konferencen sætter et mere bredt fokus på udredning og intervention i både børne- og voksenhøjde, og vi har inviteret nogle af de mest toneangivende oplægsholdere.

  • På børne-/ungeområdet er der fokus på validiteten af sprogscreening og desuden på overvejelser, når det gælder testning af børn og unge med autisme.
    DLD er i den grad kommet på landkortet: nu har vi brug for at vide, hvordan vi diagnosticerer.
    Der stilles også skarpt på svære fonologiske vanskeligheder, når de optræder sammen med artikulatoriske vanskeligheder.
    Desuden på de mindre frekvente områder: børn med læbe-kæbe-ganespalte samt børn og unge med erhvervede hjerneskader. PPR skal kunne løfte lidt af hvert.
  • Antallet af voksne med demenssygdom forventes kun at blive større som følge af den voksende ældrebefolkning. En større ældrebefolkning betyder alt andet lige også mere sygdom, der kan give vanskeligheder mht. kommunikation, sprog og tale/stemme. Det vender ikke blot op og ned på tilværelsen for det enkelte menneske, men også for de pårørende.
    Der er fokus på tilrettelæggelse af optimale interventioner, der ikke blot tilgodeser den ramte, men også de nære pårørende.

Nogle oplæg giver svar og anviser tilgange og metoder, men der stilles også spørgsmål, som vi alle sammen kan gå hjem og tænke videre over: Hvilken indsats på hvilken måde, og hvordan får vi skabt de fornødne ændringer i barnets, i den unges, eller i den voksnes kontekst, som bidrager til mere målrettet forandring?

Vi glæder os til at blive klogere sammen!

ALF KONFERENCEN 2024 er der foruden rækken af relevante og skarpe oplægsholdere også UDSTILLINGEN, hvor du kan browse faglitteratur, tests og materialer. Desuden bliver der flere SPÆNDENDE UDSTILLEROPLÆG, som du heller ikke må gå glip af!

Tidligere konferencer

Du kan se alle tidligere udleverede materialer fra de tidligere afholdte konferencer her, hvor der både findes programoversigter, samt offentligt tilgængelige materialer. 

God læselyst! 

De efterfølgende år afholdes ALF konferencen, Nyborg Strand følgende dage:

2025: Mandag d. 24. – tirsdag d. 25. marts 2025.

2026: Mandag d. 23. – tirsdag d. 24. marts 2026.

2027: Mandag d. 15. – tirsdag d. 16. marts 2027.