Bliv medlem af ALF

Medlemskabet af ALF er personligt. Du kan læse meget mere om kontingent, forretningsbetingelser og meget mere herunder.

Som medlem af ALF får du derfor mange fordele, f.eks.:

 • Deltagelse i den årlige ALF Konference med stor rabat
 • Deltagelse i regionale kurser med stor rabat
 • Deltagelse i nordiske foreningers kurser med rabat
 • Mulighed for at blive affiliated member af ASHA
 • Mulighed for adgang til det svenske logopedforum
 • Adgang til ALFs tidsskrift Audiologopædisk Tidsskrift.
 • Deltagelse i ALFs generalforsamling med stemmeret
 • Mulighed for at præge foreningen fagpolitisk
 • Medlemskab af den største fagpolitiske forening på området, der med en aktiv bestyrelse målrettet arbejder for fagpolitiske forbedringer for audiologopædien i nationalt regi såvel som nordisk og europæisk
 • og meget mere

Vælg abonnement

Bestyrelse

kr. 325,00 / år

Vælg

Studerende

kr. 325,00 / år

Vælg

Senior

kr. 325,00 / år

Vælg

Enkeltmedlem

kr. 650,00 / år

Vælg

Foreningen optager som medlemmer

 1. Personer der har gennemført en af foreningen anerkendt uddannelse til tale-, høre- og/eller læsepædagog. Foreningen anerkender følgende nuværende og tidligere uddannelser: Bachelor i logopædi og/eller audiologi samt kandidatgrad i samme. Den pædagogiske diplomuddannelse på Professionshøjskole / University College i Specialpædagogik med mindst to af følgende specialer: Talevanskeligheder, sprogvanskeligheder, hørevanskeligheder og læse-skrivevanskeligheder, og Danmarks Lærerhøjskoles speciallæreruddannelse.
 2. Personer der er i gang med at uddanne sig til tale-, høre- og/eller læsepædagog på en af de anerkendte uddannelser ovenfor.
 3. Som særlige medlemmer uden valgbarhed til bestyrelsen kan optages personer, som i kraft af anden videregående uddannelse er beskæftiget / ansat i audiologopædisk regi.

Kontingent

Enkeltmedlem: 650 kr. pr. år.
 
Studerende (SU-berettigede): 100 kr. pr. år.
 
Pensionister og arbejdsløse: 325 kr. pr. år.
 
Studerende kan opretholde studie medlemskab i op til 5 år fra indmeldelsestidspunktet, forudsat de ikke er færdiguddannede inden.
(Senest godkendt på generalforsamlingen afholdt i 2024)

Købs og handelsbetingelser

Køb og betaling af abonnement aftaler
Ved køb af abonnementaftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Audiologopædisk Forening (herefter kaldet ALF), er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.
 
Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at ALF må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres én gang om året på indmeldelsestidspunktet. ALF er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.
 
Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.
 
Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af ALF eller kunden. Medlemmet kan altid melde sig ud, men uanset udmeldelsestidspunkt, tilbagebetales et eventuelt restabonnement ikke. Opsigelse af abonnementsaftaler skal meddeles til webmaster@alf.dk. Fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemsloginet på foreningens hjemmeside.
 
Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes. Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse. Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.
 
Fortrydelsesret
I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.
 
Behandling af personoplysninger
ALF har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i webshoppen. ALF indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse. De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse. Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr.nr. eller konto/kort numre.Ved handel gennem webshoppen på www.alf.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer ALF, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.
 
Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes. I overensstemmelse med Persondataloven, vil ALF som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer. En registreret kan til enhver tid over for ALF gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.
 
Kontakt og virksomhedsoplysninger
ALFs fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:
Audiologopædisk Forening
c/o Sahra Mengal
Gyngemose Parkvej 10, 1. mf
2860 Søborg
CVR-nr: 20413212