Lidt om Audiologopædisk Forening (ALF)

Audiologopædisk Forening blev dannet i 1923 og er således den ældste forening i verden for professionelle, der arbejder med mennesker med tale-, sprog, kommunikations-, høre- og/eller læseproblemer.

Foreningen har i dag mellem 400 og 500 medlemmer, hvoraf de fleste er ansat i det offentlige system, henholdsvis i undervisnings- og sundhedssektoren, hvor de arbejder med børn, unge og/eller voksne. Herudover er der en mindre gruppe privatpraktiserende.

Medlemmer af ALF – privatpraktiserende som offentligt- og privatansatte – er forpligtede til at arbejde efter et sæt etiske regler, som er udviklet af ALFs bestyrelse. Du kan læse om de etiske regler her.

Audiologopædisk Forenings hovedformål er, ifølge vedtægterne, at varetage medlemmernes faglige og arbejdsmæssige interesser. Dette gøres igennem arrangementer med forskellige emner og relevante oplægsholdere, samt interessante artikler i den faglige søgedatabase Audiologopædisk Tidsskrift (ALT). Derudover er ALF også opsøgende i arbejdet med relevante fagpolitiske emner inden for logopædien, audiologopædien og audiologien. Hvis du står med nogle interessante emner, artikler, fagpolitiske spørgsmål eller lignende som du tænker at ALF burde tage op, så kontakt endelig bestyrelsen!

Bestyrelsen i Audiologopædisk Forening vælges én gang årligt på generalforsamlingen i marts/april måned i forbindelse med foreningens årlige efteruddannelseskursus på Nyborg Strand. 

ALF udgiver som nævnt et tidsskrift, Audiologopædisk Tidsskrift, hvor der løbende udkommer PDF-artikler i den samlede søgedatabase, hvor alle de tidligere udgivelser også findes. Artiklerne er fordelt i kategorier såsom forskning, anmeldelser, konferencer, fortællinger fra praksis og meget mere.

Herudover har ALF en hjemmeside www.alf.dk, samt en Facebook-profil, hvor der lægges oplysninger ud om kurser, arrangementer og artikler, og hvor det er muligt for medlemmer byde ind i debatten.

ALF prioriterer kurser og efteruddannelse for medlemmer, såvel regionalt som nationalt, højt. I marts/april måned afholdes de årlige ALF Konference på Hotel Nyborg Strand, hvor oplægsholdere fra ind- og udland præsenterer den seneste forskning. 

Herudover afholder ALF regionale kurser om fagligt aktuelle emner.
ALF prioriterer at være en aktiv deltager og igangsætter i den faglige og uddannelsesmæssige debat i Danmark. Se bl.a. foreningens arbejde for en certificering i referat fra generalforsamlingen 2012

Medlemskaber og repræsentationer

ALF er medlem af følgende internationale organisationer:

Hvis du vil følge med i bestyrelsens arbejde, bliver formandens beretning uploadet efter hver generalforsamling. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev, følge med på hjemmesiden eller linke vores profil på Facebook.