Åbent for ansøgninger til Vibeke og Victor Blochs Legat

Herved indkaldes ansøgninger til legatpositioner fra Vibeke og Victor Blochs legat.

Legatets formål er at yde økonomisk støtte til videnskabelig, lingvistisk uddannelse af en værende eller vordende talelærer/logopæd ved et af landets universiteter.

Legatet kan tildeles –

a) Studenter, der efter lingvistisk eksamen ønsker at blive talelærer/logopæd

b) Talelærere/logopæder, der ønsker at gennemføre en lingvistisk universitetsuddannelse

c )Personer, der ønsker at foretage et videregående studium med henblik på disputats eller andet selvstændigt, videnskabeligt arbejde inden for områderne lingvistik og logopædi

Vedtægter for legatet kan ses på Audiologopædisk Forenings hjemmeside www.alf.dk

Uddeling finder sted i forbindelse med Audiologopædisk Forenings generalforsamling den 28. marts 2022 på Hotel Nyborg Strand.

Ansøgning bilagt projektbeskrivelse sendes inden den 28. januar 2022 til fondsbestyrelsen:

Jakob Stenz
Ærtemarken 87
2860 Søborg

Eller gerne pr. e-mail: formand@alf.dk