Sprogprøven i børnehaveklassen

Hør lektor Laila Kjærbæk og lektor Caroline Schaffalitzky fortælle om programmet Sprogprøven i børnehaveklassen der er udviklet til at styrke børns sprog via sproglege og filosofiske dialoger. De to forskere, der selv har været med til at udvikle programmet, fortæller om baggrunden for programmet, introducerer til programmets store ressourcebank, og inspirerer til hvordan du som logopæd kan bruge hele eller dele af programmet i din daglige.

Programmet blev udviklet til børnehaveklasser i udsatte boligområder men er lige så relevant for børnehaveklasser i alle andre områder – lige som mange dele kan benyttes til børn i førskolealderen såvel som senere i indskolingen. Programmet er relevant for både etsprogede, tosprogede og flersprogede børn.

Programmet Sprogprøven i børnehaveklassen består overordnet af følgende dele:

  1. Generel sprogstimulering – introduktion til filosofiske dialoger samt materialer til dialogtræning.
  2. Sprogprøven – et pædagogisk redskab til arbejdet med sprog i børnehaveklassen der består af en række delprøver i form af sprogstimulerende legeaktiviteter til brug i klassens fællesskab eller i mindre børnegrupper.
  3. Målrettet sprogstimulering – ressourcebank med inspirationsmaterialer målrettet ét eller flere sproglige områder, fx identifikation af sproglyde, ordforråd, forholdsord og ordbøjning. Alle materialer er lige til at printe og bruge – eller give til forældre, pædagoger, børnehaveklasseledere, lærere eller andre relevante ressourcepersoner.

FAKTA:

Elever i børnehaveklasser på skoler hvor mere end 30 pct. af eleverne bor i et boligområde der mindst én gang inden for de seneste 3 år har været på listen over udsatte boligområder, skal bestå en obligatorisk sprogprøve før de kan påbegynde undervisningen i 1. klasse (Folkeskoleloven 2021, § 11 a). Eleverne har tre forsøg til at bestå sprogprøven (ved skoleårets start, i februar og umiddelbart inden skoleårets afslutning).

Elever der ikke består en sprogprøve, skal gennem et sprogstimuleringsforløb på skolen inden den næste sprogprøve. Sprogstimuleringsforløbene skal tilrettelægges lokalt så eleverne kontinuerligt deltager i intensive forløb i og udenfor klasseværelset så eleven fortsat fastholdes som en del af klassen. Elever der ikke består den tredje sprogprøve, frivillig undervisning i sommerferien samt en frivillig fjerde sprogprøve. Elever der ikke består nogen af sprogprøverne, skal undervises i børnehaveklassen igen i det efterfølgende skoleår.