Spørgerskemaundersøgelse for ALF

Kære medlem af ALF

Det er audiologopædisk forenings vision at sikre audiologopæders/logopæders vilkår og kompetencer for at kunne varetage arbejdet med at sikre gode vilkår for mennesker med kommunikative og sproglige vanskeligheder.

Der er dog mange ubesvarede spørgsmål omkring det audiologopædiske felt i Danmark, som ALF gerne vil adressere.
Det omfatter eksempelvis, hvor mange logopæder/audiologopæder vi er samlet set, vores ansættelsesvilkår, funktionsbeskrivelser mm.

Hvorfor er disse oplysninger vigtige?
ALFs fokus er at arbejde for en professionalisering af vores faggruppe med for eksempel minimumkrav og standarder for logopædiske indsatser. Derfor sætter vi nu flere undersøgelser i gang for at synliggøre antallet af logopæder og de forskellige ansættelses – og arbejdsvilkår samt for at indsamle viden om logopædernes fagprofessionelle interesser og holdninger. Disse forskellige undersøgelser skal bruges til at synliggøre kommunale/regionale forskelle, bidrage til en fælles, faglig bevidsthed som grundlag for på kort sigt at formulere minimumskrav for det logopædiske arbejde og på lang sigt at udvikle standarder for det logopædiske arbejde og autorisation.
Derfor inviterer ALF dig til at deltage i denne spørgeskemaundersøgelse, så foreningen kan få en systematisk empirisk viden, som skal bruges i fælles interesse for det fagpolitiske arbejde samt for at forbedre logopædfagets kvalitet til gavn for de børn, unge og voksne, som har brug for vores kompetencer.

I den første spørgeskemaundersøgelse har vi fokus på blandt andet at kortlægge vores uddannelsesmæssige samt arbejdsfunktioner.
Det er overordentlig vigtigt, at linket til skemaet når ud til så mange logopæder som muligt – også til logopædkolleger, der ikke er medlemmer af ALF. Vi vil derfor bede dig om at dele linket/spørgeskemaet med kolleger på din arbejdsplads og i dit faglige netværk, for at få et så dækkende overblik som muligt.

Linket er her: https://da.surveymonkey.com/r/CVCFKMF

Vi håber, at du vil bruge 15  minutter på at besvare spørgeskemaundersøgelsen. Du vil modtage opfølgende spørgeskema i løbet af de næste fem måneder.

På forhånd tak for din deltagelse!

På bestyrelsens vegne
 Anne Haven og Sahra Mengal
anne@alf.dk  | naestformand@alf.dk