Den nye danske definition på dysfagi

Bordet er dækket, gæsterne er glædeligt ankommet, maden er på bordet og alle er klar til at nyde en hyggelig middag sammen. For nogle mennesker er dette ikke en situation, de ser frem til. For nogle er et måltid en kamp, og ofte tager de den alene, da ingen kender deres problem.

Flere danskere er til dagligt plaget af ubehag i forbindelse med måltiderne, da de lider af dysfagi. Dysfagi omtales ofte som synkebesvær, men til nu har der ikke været en klar definition. Dysfagi kan opstå som følge af mange sygdomstilstande som f.eks. apopleksi, Parkinsons sygdom og hoved-hals cancer, men er også hyppigt forekommende blandt ældre og svækkede mennesker. Det har væsentlige konsekvenser for den enkelte patient, pårørende og samfundet. På trods af dette er dysfagi mange steder i vores sundhedsvæsen et overset problem. Derfor er der behov for øget bevågenhed på udredning og fokus på behandling af dysfagi.
Ved at udarbejde og udbrede en dansk definition af dysfagi skabes en fælles forståelse af symptomet, så både patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle begynder samarbejdet fra et fælles ståsted. Dette giver grobund for et øget fokus på dysfagi på tværs af det danske sundhedsvæsen.

“Dysfagi forstås bredt som funktionsnedsættelser, der enten forhindrer eller begrænser indtagelsen af føde og væsker, og som gør synkning i risikabel, ineffektiv, ubehagelig eller som påvirker livskvaliteten.”

Den danske definition er udarbejdet med involvering af en stor gruppe deltagere fra forskellige faggrupper i sundhedsvæsnet (diætister, ergoterapeuter, læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, logopæder og andre sundhedsprofessionelle).
Det er Dansk Selskab for Dysfagi, der står bag studiet. Selskabet blev etableret i 2016 med formålet at styrke et nationalt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde til gavn for både patienter, pårørende og de sundhedsprofessionelle. Heri ligger fokus på at fremme udredning, behandling, forskning og uddannelse inden for dysfagi.

Læs mere om studiet bag definitionen her i artiklen: Defining dysphagia – a modified multi-professional Danish Delphi study

Kontaktperson: Dorte Melgaard, Formand Dansk Selskab for Dysfagi. dmk@rn.dk eller 26281086