Aktuelle perspektiver for børn med Cochlea Implantater (CI)

kr. 50,00

Forventningerne til CI har været så høje, at nogle danske børns udbytte har skuffet. Nogle af dem har ikke alderssvarende talesprog, når de begynder i skole. Hvad er deres udsigter i en inkluderende sko-le? Indhenter børn med CI hørende børn, eller bliver forskellene større og større? Før CI blev alminde-ligt, opnåede flertallet af døve børn ikke at tale forståeligt dansk, og gennemsnitlige læsestandpunk-ter hos børn i 9. klasse var ikke over 2.-3. klasse. Nu opnår flertallet af børn med CI alderssvarende kundskaber, men nogle børn når det muligvis ikke. Fra England rapporteres dog, at mange skolebørn med CI endog kommer foran jævnaldrende hørende børn i nogle henseender, og en nyere amerikansk bog dokumenterer voksne døves øgede forventninger til CI i USA. Er Danmark ved at sakke agterud? Er der risiko for, at ikke alle danske børn med CI kan følge trop med hørende? Denne artikel stiller mange spørgsmål og lægger op til at drøfte, hvad skolen kan gøre for at fremme indlæringen hos alle børn med CI.

Artiklen er skrevet af Palle Vestberg og er udgivet i 2015.

Kategorier: Artikel, Audiologi, Praksisfortællinger og -inspiration