Cochlear Implants (CI)

kr. 50,00

Hvis AVP (Auditory Verbal Practice) ikke giver alderssvarende talesprog.

AVP er en audiologopædisk praksis, der har talesprog som målsætning og redskab for forældrestøtte og -vejledning. Udenlandske undersøgelser har vist, at AVP gør det muligt for et flertal af børn med høretab og CI eller høreapparater at forstå og bruge tale på niveau med hørende børn. En undersøgelse har vist, at det ikke er lykkedes i samme grad for danske børn med CI. Denne tekst handler om forhold i småbørns kommunikationsudvikling, som med større vægt kunne indgå i tilrettelæggelse af tilbud til familier med børn med høretab. Artiklen er ikke en kritik af AVP, som giver mange børn med CI alderssvarende tale, men er tænkt som et udspil til overvejelse om tilpasning af AVP med henblik på en særlig målrettet indsats for familier med børn, der har behov for det.

Artiklen er skrevet af Palle Vestberg, og er udgivet i 2018.

Kategorier: Artikel, Audiologi, Praksisfortællinger og -inspiration