ALFs generalforsamling

Den næste generalforsamling i ALF afholdes mandag d. 24. marts 2024 i forbindelse med ALF Konferencen. 

Vibeke og Victor Blochs legat

I 2020 blev sammenlægningen af Vibeke og Victor Blochs legat og Lingvistisk-Logopædisk studielegat endelig godkendt af Civilstyrelsen. Det betyder af man nu kun skal søge ét sted, nemlig; Vibeke og Victor Blochs legat. Ansøgninger skal være bestyrelsen i hænde d. 31. januar. De nye vedtægter ligger tæt op af de to legaters tidligere vedtægter, så formålet er stort set uændret. Vedtægterne kan ses her. Legatet uddeles i forbindelse med den årlige ALF Konferencen på Nyborg Strand.

Mulighed for at ansøge om sponsorater

I forbindelse med at Foreningen af Universitetsuddannede Audiologopæder (FUA) slog sig sammen med Audiologopædisk Forening (ALF) i 2021, vil de midler som stod på FUA’s konto ved sammenlægningen blive overført til ALF.

Det er blevet besluttet at pengene øremærkes til sponsorater, som studerende indskrevet på audiologopædi/logopædiuddannelserne på SDU, KUA eller professionshøjskolerne kan søge. Der kan max ansøges om 5.000 kr. pr. studerende, og det er en forudsætning af den studerende er medlem af ALF.

Pengene kan f.eks. søges til:

  • Udgifter til testmaterialer til brug i forbindelse med afgangsprojekt, bacheloropgave og/eller speciale
  • Udgifter til interventionsmaterialer til brug i forbindelse med afgangsprojekt, bacheloropgave og/eller speciale
  • Udgifter til transport i forbindelse med indsamling af empiri til afgangsprojekt, bacheloropgave og/eller speciale
  • Udgifter til arrangementer med fagligt indhold på studiestederne

 

Hvis du/I ønsker at ansøge om sponsorat, så send en motiveret ansøgning på max én side. Det skal fremgå hvad pengene skal bruges til og hvilket beløb der ansøges om.

Ansøgningen sendes til: iben@alf.dk

Det besluttes derefter af bestyrelsen hvorvidt ansøgning kan imødekommes og beløbsstørrelsen. Beløbet vil være skattepligtigt og modtager af sponsoratet er selv ansvarlig for at melde det til SKAT.