Retskilder og vejledninger

Opdateret  11. maj 2014

Først anføres lovens kaldenavn, hvis den har et sådant, og i parentes anføres det fulde navn.

Retskilder, der gælder alle, herunder offentlige myndigheder og selvstændige virksomheder

Aftaleloven (bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område), nr. 781 af 26. august 1996

Persondataloven (lov om behandling af personoplysninger), nr. 429 af 31. maj 2000

Retskilder, der kun gælder for offentlige myndigheder og deres ansatte

 

Forvaltningsloven, nr. 433 af 22. april 2014

Vejledning om forvaltningsloven, nr. 11740 af 04. december 1986

Vejledningen God behandling i det offentlige, om god forvaltningsskik i stat og kommune, fra Økonomi- og indenrigsministeriet af 21. juli 1997

Offentlighedsloven (lov om offentlighed i forvaltningen), nr. 606 af 12. juni 2013

Lov om specialundervisning for voksne, nr. 929 af 25. august 2011

Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne, nr. 378 af 28. april 2006

Vejledning om specialundervisning for voksne, nr. 9396 af 02. juli 2009

Specialundervisningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand), nr. 380 af 28. april 2012

Specialundervisningsvejledningen (vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand), nr. 9082 af 26. februar 2013

Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning, februar 2012

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, nr. 407 af 25. april 2013

Vejledning om specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, nr. 9319 af 26. juni 2009

Vejledning om tilskud m.v. til specialundervisning, specialpædagogisk bistand og svært handicappede elever (Frie kostskoler), nr. 9845 af 01. juli 2003

Vejledning om tilskud m.v. til specialundervisning, tosprogede elever og svært handicappede på frie grundskoler, nr. 11840 af 01. marts 2001

Vejledning om sagsbehandling i sager om specialundervisning, februar 2012

Vejledningen ”God adfærd i det offentlige”, juni 2007

Straffelovens kapitel 16, ’Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v.’, nr. 1028 af 22. august 2013

Retskilder for a-kassemedlemmer med selvstændig virksomhed

 

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende, nr. 358 af 27. april 2011

Vejledning til bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, nr. 116 af 14. december 2005

Bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, nr. 1303 af 14. december 2005

Vejledning til bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed, nr. 116 af 14. december 2005

Bekendtgørelse om ophør med drift af selvstændig virksomhed, nr. 678 af 22. juni 2011

Vejledning om ophør med drift af selvstændig virksomhed, nr. 51 af 24. juni 2011

Retskilder, der retter sig mod andre

 

Der er endvidere nogle retskilder, der ikke er af direkte relevans for den enkelte (audio)logopæd, fordi de retter sig mod kommunalbestyrelser og regionsråd, fx bekendtgørelserne om rammeaftaler på specialundervisningsområdet, om proceduren for kommunal overtagelse af regionale kommunikationscentre og om udgifterne ved de regionale undervisningstilbud for børn og voksne. Man kan finde dem ved at skrive ’specialundervisning’ i titelfeltet på www.retsinformation.dk, som er den database om lovgivningen i Danmark, som alle borgere har gratis adgang til.

Andre relevante links

 

Erhvervsstyrelsens side ”Hjælp til opstart af virksomhed

Indberetning af oplysninger om selvstændig virksomhed sker til www.virk.dk

Beskæftigelsesministeriets side ”Oversigt over ansættelsesretlige love”