Audiologopædisk telepraksis for børn

kr. 50,00

Udgivet juni 2021 af Cecilie Olsen, Cand.Mag. i Audiologopædi

Ifølge foreningen American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) (2021) har telepraksis været til stede i audiologopædisk praksis siden år 2000. Dog er det først for nyligt, at telepraksis er blevet et interesseområde indenfor audiologopædisk praksis i Danmark. Corona-pandemien satte sine spor og var skyld i en nedlukning flere steder i landet. Corona-nedlukningen medførte, at flere mennesker i Danmark skulle arbejde online hjemmefra. Dette gjaldt også for den audiologopædiske praksis. Men hvad sker der så, når audiologopæden skal udføre sit arbejde online, og hvordan fungerer dette til børn under 18 år?

Mit speciale tager udgangspunkt i, hvordan telepraksis anvendes og fungerer i daglig audiologo-pædisk praksis, herunder hvilke styrker og svagheder, der gør sig gældende for telepraksis. I mit speciale har jeg haft fokus på at opdele termen telepraksis, så det dækkede over online udredning, online intervention og online konsultation. Elementer og resultater fra mit speciale, kan bidrage til audiologopædisk forskning indenfor telepraksis. Audiologopædernes vurdering i specialet, kan være med til at belyse følgene elementer for telepraksis:

  • Hvilke børn, samt hvilke sprog – og talevanskeligheder, der egner sig bedst til telepraksis.
  • Om telepraksis egner sig bedst til udredning, intervention og/eller konsultation.
  • Hvilke IT – programmer, der fungerer særligt godt eller mindre godt for telepraksis.
  • Hvilke udredningsmaterialer og interventionsmaterialer/hjemmelavede øvelser, der egner sig bedst til telepraksis, samt hvordan forældre bliver instrueret i hjemmeøvelser.
  • Hvorfor telepraksis fravælges i daglig audiologopædisk praksis, samt hvorfor telepraksis ikke er udbredt i Danmark.
  • Audiologopæders bekymringer for GDPR – regler, samt begrænsninger som telepraksis måtte medfølge.
  • Hvordan audiologopæder håndterer arbejdet under en nedlukning af landet.
  • Hvorvidt telepraksis er kommet for at blive i daglig audiologopædisk praksis i Danmark.

Kategorier: Artikel, Audiologi, Forskning og undersøgelser