Forældre i et Auditiv Verbal Terapi-forløb

kr. 0,00

Skrevet af audiologopæd Helle Vagner i juni 2018.

Pr. 1.9.2017 blev alle småbørn med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab sikret et 3-årigt forløb efter AVT-metoden (Auditory Verbal Therapy). I et sådant forløb er forældrene af afgørende betydning for metodens succes. Som en del af et større forskningsprojekt udført af ‘Decibel – Landsforeningen for Børn og Unge med Høretab’, undersøgte kandidatspecialet “Forældreopfattelser af et Auditiv Verbal Terapi-forløb i en dansk kontekst” i 2016 danske forældres oplevelse af deltagelsen i et AVT-forløb.

Kategorier: Artikel, Audiologi, Forskning og undersøgelser