Sprogmentor

kr. 50,00

Skrevet af lektor i børnelogopædi Rikke Vang Christensen i november 2019.

Denne artikel beskriver udviklingsprojektet “Sprogmentor”. Projektet havde til formål at undersøge gennemførligheden af en ordforrådsintervention til skoleelever med sprogforstyrrelser. Interventionen var centreret om et systematisk arbejde med ords lyd og betydning, først i små grupper af jævnaldrende skoleelever med sprog­forstyrrelser, og siden i makkerpar hvor en ældre elev med sprogforstyrrelser var mentor for en yngre elev med sprogforstyrrelser.

Kategorier: Artikel, Forskning og undersøgelser, Sprogtilegnelse og -vanskeligheder