Skema til udredning af dysfoni hos børn (STUAD-B)

kr. 50,00

Skrevet af audiologopæder Marie Nørgård Olsen og Sara Gryholdt Rasmussen i maj 2019.

Skema til udredning af dysfoni hos børn (STUAD-B) blev færdigudviklet i 2016. Udredningsskemaet blev til ud fra en oplevelse af et behov hos logopæder, der arbejder i PPR.

Der var to overordnede ønsker til skemaet. For det første skulle skemaet være et let tilgængeligt børne- og logopædvenligt værktøj, der skulle passe til virkeligheden i PPR. For det andet skulle det bidrage til en fælles praksis omkring arbejdet med børn med dysfoni.

Læs vores korte introduktion, samt få hele vejledningen og det endelige skema med.

Kategorier: Artikel, Materialer