Guide til ordblindevenlig didaktik i skolen

kr. 50,00

Skrevet af Birgit Dilling Jandorf, cand. mag. i audiologopædi, og Inga Thorup Thomsen, cand.mag. i audiologopædi, i februar 2020.

Projektet GODS – guide til ordblindevenlig didaktik i skolen er et tværkommunalt projekt, som er finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Projektet forløber fra foråret 2018 til foråret 2020, og det handler om at give ordblinde børn i folkeskolen bedre mulighed for læring. Det gøres ved at forandre og opkvalificere rammerne omkring den ordblinde elev, så der i højere grad tænkes læse- og skrivestrategier ind i alle fag. Projektet opkvalificerede læsevejledernes viden om ordblindhed og ordblindeundervisning i lærernes daglige arbejde og et centralt element heri var, at ledelsen deltog aktivt i forandringsprocessen.

Kategorier: Artikel, Dysleksi, Forskning og undersøgelser