Emipirisk og eksplorativ undersøgelse af dynamisk testmateriale

kr. 50,00

Skrevet af audiologopæd Julie Hjort Ingstrup i august 2018.

Empirisk undersøgelse af et dynamisk testmateriale foretaget på 28 børn i alderen 3-6 år. I international forskning estimeres det, at 5-10% af alle børn har sprogindlæringsvanskeligheder. Hvor mange af disse børn, som er tosprogede er der stor usikkerhed omkring. Det skyldes blandt andet, at der i audiologopædisk praksis anvendes udredningsmaterialer, som kan defineres som værende statiske testmaterialer. Anvendelsen af statiske testmaterialer er uhensigtsmæssig til udredning af børn med forskellige kulturelle- og lingvistiske baggrunde, det skyldes, at barnets eksisterende formåen, som afdækkes i statiske test, er påvirket af barnets tidligere sprog- og læringserfaringer. Det dynamiske testmateriale er udarbejdet med en særlig interesse i, om det i testsituationen kan vurderes, hvorvidt det enkelte barn kan profitere af et rigt sprogmiljø eller om der underliggende vanskeligheder i sprogtilegnelsen.

Kategorier: Artikel, Forskning og undersøgelser, Materialer