DLD – Developmental Language Disorder

Her på siden har vi samlet tekster, links, nyheder og andre materialer angående DLD – Developmental Language Disorder

NVOL – Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder

NVOL har en grundig og fyldestgørende hjemmeside, hvor du blandt kan finde både en film om DLD og en podcast-serie om udredning, intervention mm.
 

Henvendelse og svar fra Diagnoseudvalget om DLD

I forbindelse med etableringen af et nyt videncenter: Det Nationale Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder (NVOL), der blandt andet skal sætte fokus på DLD (Developmental Language Disorder) blev ALF før sommerferien inviteret med i en brainstormsgruppe.

Gruppen ledes af specialkonsulent Anne-Mette Veber Nielsen og derudover deltager Rikke Vang Christensen, Minna Nørgaard Bruun, Trine Nobelius, Katrine Klim Jakobsen og Stine Fuglsang Engmose.

Gruppens opgave har været at brainstorme omkring hvilken viden om DLD, der skal formidles og til hvilke målgrupper (fagpersoner i grundskolen, logopæder, forældre).

På det første møde drøftede vi blandt andet, at vores indtryk var, at flere (audio)logopæder var usikre på om DLD var en diagnose, som skulle stilles i psykiatrisk regi. Dette kan være en uheldig opfattelse, da det kan blokere for, at logopæder formidler viden om og bruger termen DLD.

Derfor skrev ALF i august (med NVOL som medunderskriver) til Diagnoseudvalget inden for Dansk Psykiatrisk Selskab. Dette brev og svaret fra Diagnoseudvalget kan ses nedenunder.

Vi vil dog gerne fremhæve følgende punkter fra svaret fra Diagnoseudvalget:

Diagnoseudvalget slår fast at specifikke sproglige udviklingsforstyrrelser ikke ses selvstændigt i psykiatrien, da de nødvendige undersøgelses og behandlingsmuligheder ikke finder der.
Diagnoseudvalget ser ikke noget til hinder for at (audio)logopæder diagnosticerer tilstanden og formidler viden til forældre eller andre fagpersoner om barnets sproglige vanskeligheder
Der skal dog være en opmærksomhed på at sproglige vanskeligheder ofte ses ved neuropsykiatrisk udviklingsforstyrrelse, så dette skal altid overvejes som årsag.
Vi håber, at vi med dette svar kan give logopæder mere vished, når det omhandler brugen af termen DLD i praksis.

Henvendelse til diagnoseudvalget

2023 01 24 Besvarelse Audiologopædisk Forening

(Iben Nielsen, medlem af brainstormingsgruppen på vegne af ALF)

DLD bør afdækkes af logopæder

Iben Ironman Nielsen fra ALF sidder i en netværksgruppe under det nye center for ordblindhed og andre læsevanskeligheder (NVOL), som sætter fokus på blandt andet DLD. I forbindelse med svaret fra Diagnoseudvalget er hun blevet interviewet af Nationalt Videnscenter for Læsning. Hun italesætter blandt andet det udfordrende i, at vi ikke har så mange værktøjer pt. hverken i forhold til udredning eller intervention af DLD

Du kan læse hele artiklen her.

I samarbejde med NVOL har ALF lavet ‘Hvor går jeg hen posters’ ved mistanke om DLD.

Development Language Disorder

Hent billedet som PDF her: Hvad er DLD? – og hvor går jeg hen?