To nye undervisningsprogrammer rettet mod elever med begrænset dansk ordforråd

kr. 50,00

I denne artikel præsenterer vi på baggrund af tidligere forskning hhv. et morfologisk orienteret og et kontekst-orienteret ordkendskabsundervisningsprogram. Vi har udviklet disse to programmer til elever med begrænset dansk ordforråd på mellemtrinnet og afprøvet programmerne i en effektundersøgelse med to forsøgsgrupper og en kontrolgruppe. Undersøgelsen viste signifikante korttids- og langtidseffekter af begge programmer.

Artiklen er skrevet af Anna Steenberg Gellert, Elisabeth Arnbak og Signe Wischmann, og er udgivet i 2019.

Kategorier: Anmeldelser, Artikel, Praksisfortællinger og -inspiration, Sprogtilegnelse og -vanskeligheder