Borgerinddragelse i specialiseret neurorehabilitering

kr. 50,00

Artiklen (003) er skrevet af audiologopæder Cecilie Bolø Østergaard og Sofie Kromann-Hansen i maj 2023.

Borgerinddragelse er en hjørnesten i neurorehabiliteringen. En måde at involvere borgerne på er ved at afholde DIS (Den Involverende Stuegang – adapteret til Den Involverende Samtale på Ringstedgave). Strukturen på DIS på Ringstedhave er ændret for at opnå en højere grad af inddragelse af borgerne med kommunikative vanskeligheder. Oprindeligt fortalte hver faggruppe om deres respektive indsatser i rehabiliteringen som det første på DIS, hvorefter der blev sat mål. Dette er nu ændret, så målsætningen er det første på dagsordenen på DIS for at sikre inddragelse og medbestemmelse for borgerne med kommunikative vanskeligheder. Denne ændring i dagsordenen har ført til, at borgerne med kommunikationsvanskeligheder oplever en højere grad af inddragelse og deltagelse, idet de bedst kan udnytte deres kommunikative og kognitive ressourcer i starten af DIS, og fordi der er mere tid til målsætningen.

Kategorier: Afasi, Artikel, Praksisfortællinger og -inspiration, Projekter, Voksne