HPAQ – Health Professionals and Aphasia Questionnaire

kr. 50,00

Med støtte fra Trygfonden har vi igennem projektet ”Virker samtalepartnertræning?” udviklet et nyt redskab til at vurdere effekten af samtalepartnertræning af sundhedsprofessionelle, der arbejder med patienter med afasi. Redskabet hedder Health Professionals and Aphasia Questionnaire, HPAQ, og det er både pålideligt, validt, praktisk anvendeligt i dansk neurorehabilitering – og gratis tilgængeligt.

Artiklen er skrevet af Iben Christensen, Lise Randrup Jensen, og Jytte Isaksen, og er udgivet i 2021.

Kategorier: Afasi, Artikel, Voksne