Når sproget medieres frem

kr. 50,00

Denne artikel er blevet til på baggrund af en PD opgave i logopædi på UC Syd i 2018 med emnet: Børn i kommunikative og pragmatiske vanskeligheder. I artiklen gives nogle bud på, hvordan vi kan få overblik over vanskelighederne, og hvordan logopæder sammen med forældre, pædagoger og sprogpædagoger kan skabe et sprogligt miljø, der åbner for deltagelse og læring for alle børn, men især for de børn, der måtte være i kommunikative og pragmatiske vanskeligheder. Opgaven var rettet særligt imod børn i overgangen fra dagtilbud til skole, hvor udviklingen af metapragmatiske færdigheder for alvor kommer i spil.

Artiklen er skrevet af Karina Nørager Larsen, og er udgivet i 2018.

Kategorier: Artikel, Forskning og undersøgelser, Sprogtilegnelse og -vanskeligheder