Alene med ansvaret eller fælles front – samarbejdet mellem praksis og forksningen

kr. 50,00

I 2014 begyndte jeg på et Ph.d. projekt, som handler om den audiologopædiske praksis i forhold til multilinguale børn. Fokus er på samtalerne mellem forældrene og audiologopæderne. Det, jeg vil adressere i denne artikel er dog ikke de foreløbige resultater, men nogle metodologiske forhold og betragtninger, som er opstået i forbindelse med dataindsamlingen. Nedenfor beskrives proceduren for dataindsamling og den respons, som jeg har fået. Observationerne fra processen diskuteres i for-hold til en optimering af samarbejdet mellem praksis og forskningen. Diskussionen centrerer sig om spørgsmålet: Skal den enkelte audiologopæd stå alene med ansvaret for de udfordringer, som influerer praksis på området?

Artiklen er skrevet af audiologopæd Signe Klok Jensen og er udgivet i 2017.

Kategorier: Artikel, Forskning og undersøgelser