Melodic Intonation Therapy

kr. 50,00

En metode til genoptræning af sprog/tale ved afasi og erhvervet verbalapraksi.

Personer med ikke-flydende afasi og erhvervet verbalapraksi (AOS) kan have svært ved at udtrykke selv simple ord og fraser. De kan dog ofte synge dele af kendte sange eller citere rim relativt flydende. Denne evne er blevet anvendt i sprog og taleundervisning for personer med ikke-flydende afasi og AOS. Det er mit indtryk, at det at anvende sang til genoptræning af sprog og tale ikke har været anvendt systematisk i logopædien i Danmark, hvorimod man i USA har anvendt dette mere systematisk i flere år i form af metoden Melodic Intonation Therapy (MIT). Kan metoden anvendes mere systematisk i Danmark?

Artiklen er skrevet af audiologopæd Alice Gacinga, og er udgivet i 2014.

Kategorier: Afasi, Artikel, Forskning og undersøgelser