Med dansk børneaudiologi i sigtekornet

kr. 50,00

For 13 år siden udgav Videnscenter for døvblevne, døve og hørehæmmede en rapport, hvor man pegede på forskellige ændringer indenfor området »børn med høretab«. Årerne er gået, og hvad er der reelt blevet ændret? I artiklen fokuseres på tilbud på de Audiologiske afdelinger med deres forskellige medarbejderkategorier og en mulig centralisering af disse afdelinger. Desuden sættes der fokus på de pædagogiske muligheder indenfor børnehøreområdet, der kunne optimeres, hvis Syddansk Universitet udbød en master i Auditory Verbal Therapy, så vi her i Danmark kunne være på forkant med pædagogiske metoder, der fokuserer på lyd og tale. Endelig stilles der spørgsmål ved, hvordan man bedst når ud til førskolebørn og deres netværk med hørepædagogisk undervisning.

Artiklen er skrevet af Birgitte Franck, og er udgivet i 2014.

Kategorier: Artikel, Audiologi