LENA – Et værktøj til rådgivning af forældre og pædagogisk personale til børn med høretab

kr. 50,00

Artiklen (008) er udgivet i september 2022.

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab giver rådgivning til familier og pædagogisk personale i dagtilbud til 0-6 årige børn med høretab om, hvordan de kan støtte barnets auditive, sprog-lige, talemæssige, kommunikative, kognitive og socioemotionelle udvikling. Henvendelsen til Specialrådgivningen kommer fra PPRs talehørekonsulent, og fokus for rådgivningen aftales og målsættes individuelt i hver enkelt sag i samarbejde med henvender og modtagerne af rådgivningen (se www.hørerådgivningen.dk).

Kategorier: Artikel, Audiologi