Børn med høretab i hverdagen

kr. 50,00

Artiklen (007) er udgivet i september 2022.

I september 2021 startede et toårigt partnerskabsprojekt ”LYT IGEN” mellem Center for Hørelse og Balance (CHBC) på Rigshospitalet, Multisensorisk Laboratorium (ME-Lab) på Aalborg Universitet (AAU) og Decibel – Landsforeningen for børn og unge med høretab. Projektet er støttet med midler fra VELUX fondene. Nærværende artikel vil præsentere foreløbige resultater fra skoleobservationer, trivselsrapporteringer og fokusgrupper med børnene fra det første projektår og diskutere hvorvidt systematiske skoleobservationer kan anvendes i den audiologopædiske praksis

Kategorier: Artikel, Audiologi, Projekter