Testning af skriftsproglige færdigheder hos voksne med høretab

kr. 50,00

Projekt læse- og skrivetest for personer med høretab har til formål at sammensætte et testbatteri, der er anvendeligt til voksne i den erhvervsaktive alder med så svært et høretab, at de er afhængige af visuel kommunikation. Ambitionen er, at afdæknings- og anbefalingspraksis på læseområdet skal hvile på et solidere fundament end hidtil, og at der etableres en mere ensartet praksis på tværs af regioner. I den forbindelse er en række prøver af læsning, skrivning og relaterede færdigheder afprøvet på 21 voksne i målgruppen. Artiklen diskuterer erfaringerne med prøverne med fokus på 1) om de er pålidelige (målt ved analyser af opgavehomogenitet) 2) om de giver mulighed for at sammenligne målgruppens færdigheder med niveauet hos normalthørende, og 3) om de i praksis er anvendelige til målgruppen.

Artiklen er skrevet af Holger Juul, og er udgivet i 2014.

Kategorier: Artikel, Audiologi, Materialer, Skriftsproglige vanskeligheder, Voksne