Fronting/Backing Kassen – Et materiale til børn med fonologiske vanskeligheder

kr. 50,00

Siden 80’erne har det logopædiske fag været under forandring og har gennemgået et paradigmeskift. Faget er gået fra hovedsageligt at være pædagogisk forankret til, at det nu er et mål at arbejde evidensbaseret. Baserer logopæden sin praksis på forskning, stiller denne sig stærkt i forhold til at tilbyde børn den bedst mulige behandling og kan samtidig levere faglige argumenter for sine professionelle beslutninger. Det positionerer en stærkere faglig profil over for klienter såvel som overordnede og i det tværfaglige samarbejde med andre professionelle (Dodd, 2007). Implementeringen af evidensbaseret praksis i Danmark kan desværre være udfordret af forhold som kvaliteten og mængden af relevant forskning samt tidsbarrierer i forhold til at læse og implementere forskningsevidens i det daglige logopædiske virke.

Artiklen er skrevet af audiologopæder Camilla Holmskov Nellemann og Helene Cooper Larsen, og er udgivet i 2017.

Kategorier: Artikel, Fonologi, Forskning og undersøgelser, Praksisfortællinger og -inspiration